INFORMACIJE I INTERVENCIJA: 091 218 4444 : 091 201 4444
sitemap
»
Kupovinom Vaših novih protuprovalnih vrata, nudimo Vam mogučnost grube i fine ugradnje.
»
»
Oružje i streljivo moraju se čuvati u sefu da budu nedostupni osobi koja nije ovlaštena posjedovati ga.
»

::Izjava o zaštiti osobnih podataka

Molimo Vas da pažljivo pročitate slijedeći tekst. Pristupom na naše web stranice prihvaćate sve rizike koji nastaju njenim korištenjem te također prihvaćate da ćete sadržaj ovih stranica upotrebljavati isključivo za osobnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.
Vaša privatnost nam je jako važna. Želimo da se kod nas osjećate potpuno sigurno te postupamo u skladu s time i Zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka, posebno novoj Europskoj Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018 – Uredba 2016/679 (tzv. GDPR).

U nastavku Vas informiramo o tome u koje svrhe prikupljamo i koristimo Vaše osobne podatke te kako iste podatke i postupke možete nadzirati i ostvarivati svoja prava.
Naši informatički sustavi su tehničkim i organizacijskim mjerama zaštićeni od neovlaštenog pristupa trećih osoba, dok pohranjenim podacima ima pristup samo ovlaštena osoba za čuvanje povjerljivih podataka a sukladno čl.28 Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18).
Obradu osobnih podataka koju prikupljamo i pohranjujemo i upotrebljavamo samo za utvrđene, jasne, legitimne i očekivane svrhe te ih ne prosljeđujemo i ne koristimo u nepredviđene ili neočekivane svrhe.
Sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe (Uredba 2016/679) o zaštiti podataka tvrtka PICHLER ars d.o.o. Zagreb je imenovala voditelj obrade Vaših osobnih podataka dok u slučajevima kupnje naših proizvoda uvid u Vaše podatke ima i ovlaštena fima koja financijski vrši obradu podataka a s kojom smo sklopili ugovor o tajnosti podataka.

Podaci se prikupljaju isključivo u svrhu izrade ponuda, izdavanja računa za robu ili uslugu te popratne dokumentacije koja je uređena Pravilnikom o porezu na dohodak i Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.
Sukladno Zakonu o računovodstvu čl.10 ( NN 120/16) Vaši podaci biti će čuvani minimalno 11 godina.
Kao kupac i korisnik naših usluga imate pravo dobiti informacije o postupanju s Vašim osobnim podacima i uputiti zahtjeve za ostvarenje Vaših prava.
Obrada se izvodi u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka („GDPR“) i hrvatskim Zakonima i propisima.
Ne uzimamo podatke koji ne služe izvršenju tražene robe ili usluge već podatke koji su nam izričito neophodni za samu realizaciju.
Traženi podaci mogu sadržavati
  • Ime i prezime
  • Broj telefona ili mobitela
  • Adresu e-pošte
  • Poštansku adresu ili adresu izvršenja usluge
  • Potvrde o uplatama robe ili usluga
Dostava putem e-pošte (e-maila)
Na Vaš zahtjev šalju se ponude i slike proizvoda te eventualno potrebne tehničke karakteristike traženog proizvoda ili usluge.
Dostava putem pošte na adresu:
Računa,predračuna, jamstvenog (garancije )lista, atestne dokumentacije.

Prava korisnika

Osiguravamo Vam slijedeća prava
  • Pravo na pristup (informiranje o opsegu i vrsti) vašim podacima
  • Prvo na ispravak
  • Pravo na zaborav
  • Pravo na prigovor
Pravo na pristup
Imate pravo na informaciju o svojim osobnim podacima koje vodimo i držimo u memoriji. Ako ste zakonski skrbnik korisnika također imate pravo na informaciju o osobnim podacima osobe kojoj ste zakonski skrbnik.

Pravo na ispravak
Imate pravo na ispravak netočnih osobnih podataka koje se na Vas odnose, što ćemo mi provesti u razumnom roku. Pravo na ispravak imate uzimajući u obzir svrhu obrade, imate pravo također dopuniti nepotpune osobne podatke.

Pravo na brisanje (pravo na zaborav)
Imate pravo ishoditi anonimizaciju svojih osobnih podataka, bez nepotrebnog odgađanja, ako ne postoji zakonit razlog za daljnju obradu tih podataka s naše strane (npr. ako podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su obrađivani) osim u slučaju kada je došlo realizacije posla odnosno do kupnje robe ili usluge pa se podaci moraju čuvati sukladno Zakonu o računvodstu čl.10 (NN120/16).

Pravo na prigovor
Ako se obrada Vaših osobnih podataka zasniva na ostvarenju naših legitimnih interesa, imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na takvu obradu osobnih podataka u mjeri u kojoj se obrada odnosi na Vaše podatke.
Kontakti: kako možete ostvarivati svoja prava.

Za sva pitanja i zahtjeve u vezi s Vašim osobnim podacima, molimo kontaktirajte naše koordinatore zaštite podataka na adresi
  • info@pichler.hr
Za osnovne informacije ili brze ispravke, možete kontaktirati našeg stručnog suradnika na broj 091 /218-4444.

Vaše upite i zahtjeve obradit ćemo bez nepotrebnog odgađanja i u skladu sa Zakonskim obvezama te ćemo Vas informirati o mjerama koje smo poduzeli.