INFORMACIJE I INTERVENCIJA: 091 218 4444 : 091 201 4444
sitemap

:: 5 godina garancije!

»
Kako bi ostvarili svojih 5 godina garancije na protuprovalna vrata potreban je redovni godišnji servis.

GARANCIJA

Garancija na PICHLER protuprovalna/protupožarna vrata počinje datumom ugradnje i traje 5 (pet) godina.

Garancija je pravovaljana samo ako su propisani servisi izvršeni u odgovarajućim vremenskim intervalima, minimalno jednom godišnje, a u periodu 14 dana od godišnjice datuma ugradnje Vaših protuprovalnih vrata. Redovni godišnji servis naplaćuje se prema cjeniku. Garancija je pravovaljana samo ako je servis izvršilo ovlašteno stručno osoblje.

GARANTNI LIST

PICHLER d.o.o. jamči da će isporučeni proizvod ispravno funkcionirati u garantnom roku ako će se upotrebljavati u skladu sa postupanjem urednog gospodarstvenika po uputama proizvođača te ako je isti proizvod ugrađivao sam proizvođač PICHLER d.o.o.

PICHLER d.o.o. se obavezuje da će o svom trošku otkloniti sve kvarove ili tehničke nedostatke koji se pojave prilikom normalne uporabe ako se kupac pridržavao uputama za uporabu koje prima u pismenom obliku na dan ugradnje, što se dokazuje: Zapisnikom o primopredaji (ovjerenim pečatom i potpisom nadležnih osoba i kupca) odnosno računom za isporučenu i ugrađenu robu.

Garancija ne vrijedi u slijedećim slučajevima:
  • ako proizvod nije montiran od strane poduzeća PICHLER d.o.o.
  • ako kupac nije pravilno koristio proizvod (u skladu s uputama proizvođača)
  • ako je proizvod servisirala neovlaštena osoba
  • ako je kupac nestručno ili nebrižljivo postupao s proizvodom
  • ako su u proizvod ugrađeni neoriginalni dijelovi
  • ako su naknadno vršene bilo kakve preinake koje nije izvršio i odobrio PICHLER d.o.o.
  • ukoliko se ustanovi da je na protuprovalnim vratima bio pokušaj provale te su ona oštećena od trećeg lica te njihova funkcija nije dobra
  • ukoliko je proizvod otvaran (skidanje vrata s panta, skidanje panela, otvaranje brave ili nasilno čupanje dijelova vrata, kvake, kugle ili graničnika pomicanje ukrasnih lajsni ili praga) od strane neovlaštene osobe
Prijava za reklamaciju proizvoda ili ugradnju u roku od 8 (osam) dana od dana ugradnje. Pozivi nakon 8 (osam) dana od ugradnje smatrati će se pozivom na redovni servis koji se naplaćuje. U garanciju također nisu uključena oštećenja ili kvarovi nastali prigodom transporta ako je proizvod kupljen po paritetu FCO PICHLER d.o.o., oštećenja uslijed nepravilne montaže ili održavanja, mehanička ili druga oštećenja nastala krivnjom korisnika, oštećenja uzrokovana pre-naponom, višom silom i sl. Obavijest o reklamaciji vrši se pismenim putem a rok za otklanjanje je 5 radnih dana. U garanciju također nije uključen izlazak i satnica koja je nastala prilikom otklanjanja kvara. Redovni prvi servis koji uključuje izlazak u Zagrebu do 15km (250,00 kn + PDV), van Zagreba (1,00 €/km i satnicu /180,00 kn/h + PDV) potrebno je izvršiti u roku od 12 (dvanaest) mjeseci nakon kupnje i ugradnje vrata. Redovni servis ne produžuje garantni rok. Ukoliko kupac nakon redovnog servisa, koji je ovjeren da je uredno izvršen, ima pritužbe ili ponovne reklamacije smatrati će se da servis nije ni obavljen. Redovni servis podrazumijeva servisiranje brave, reguliranje panti, pričvršćivanje cilindar uloška i kvake, podešavanje metlice te podmazivanje zaporka te kontrola izlaska devijatora.

Poziv za redovni servis dužan je izvršiti kupac u prethodno navedenom roku. Garancija na dijelove vrata kao što su cilindri: modeli VIRO, CR SERRATURE, MOTTURA, CISA, DOM, SECURREMME, ABLOY, KABA iznosi 12 mjeseci od dana ugradnje. Ukoliko nije izvršen redovni servis garancija nije važeća.